Gagnagátt Félagsvísindastofnunar

Félagsvísindastofnun er rannsókna- og fræðastofnun innan Háskóla Íslands. Hún heyrir undir félags- og mannvísindadeild, félagsráðgjafardeild og stjórnmálafræðideild. Félagsvísindastofnun sinnir rannsóknum, ráðgjöf og þjónustuverkefnum sem tengjast viðfangsefnum félagsvísinda. Undir hatti Félagsvísindastofnunar eru starfræktar fjölmargar rannsóknastofur- og setur á fræðasviðum deildanna þriggja sem að stofnuninni standa. Stofnunin er auk þess í nánu samstarfi við fræðimenn deildanna og aðrar rannsóknastofnanir innan Háskóla Íslands og utan.

Insights